கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நாய்க்கு உணவில் வெடி மருந்து வைத்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுSource link