கூடல் நகரில் இருந்து வாடிப்பட்டியில் உள்ள டிராக்டர் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு டிராக்டர் ஏற்றி சென்ற ரயிலின் ஒரு பெட்டி தடம் புரண்டு விபத்து. சரி செய்யும் பணியில் ரயில்வே ஊழியர்கள் தொடர்ந்து வருகின்றனர்.Source link