கரூர் மருத்துவமனை உணவு | கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் 500க்கும் மேற்பட்டோர் 7 மாடிகளில் உள்நோயாளிகளாக சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.Source link