அளவுக்கு மீறி மணல் எடுத்ததால்தான் பள்ளம் ஏற்பட்டு, உயிரிழப்பு நேர்ந்துள்ளதாக மாயனூர் மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.Source link