கோவை மாவட்டம் | கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் கேரள எல்லையை ஒட்டி அமைந்திருக்கும் பசுமை நிறைந்த யானைகட்டி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் ஒருநாள் சுற்றுலாவுக்கு ஏற்ற அருமையான இடம்.Source link