திருப்பதி சென்ற சிறுகளூர் கிராமம் | முன்னோர்கள் வேண்டுதலை நிறைவேற்றும் வகையில் 80 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கிராம மக்கள் இணைந்து திருப்பதிக்கு சென்றுள்ளனர்.Source link