மதுரை செல்ல ஞாயிறு சந்தை | மதுரையில் உள்ள பெட் சண்டே மார்க்கெட்டில் லவ் பேர்ட்ஸ், புறா, முயல், பிஞ்சஸ், நாய் போன்ற விதவிதமான செல்லப்பிராணிகள் விற்கப்படுகின்றன.Source link