ஓசூர் திருவிழா | ஓசூரில் உள்ள மலைக்கோயிலில் வீற்றிருக்கும் அம்மன் மலையிறங்கி வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.Source link