இந்தியாவின் மெதுவான ரயில், ஊட்டி பொம்மை ரயில், மேட்டுப்பாளையம் ஊட்டி நீலகிரி பயணிகள் ரயில், மேட்டுப்பாளையம் ஊட்டி நீலகிரி ரயில் பாதை, மேட்டுப்பாளையம் ஊட்டி நீலகிரி ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு, இந்தியாவின் மெதுவான ரயிலின் வேகம்Source link