விருதுநகர் மாவட்டச் செய்திகள் : சாதரணமாக ஒரு துணி தைக்கும் டெய்லராகக் கடை வைத்திருந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த செல்வி இன்று தனக்குப் போன்று பல பெண்களுக்கு வேலை வழங்கும் அளவுக்கு முன்னேற்றம் கண்டுள்ளார்.Source link