பிரத்யேக வாகன நிறுத்துமிடங்கள்

இந்த நிலையத்தில் பல்வேறு வகை வாகனங்கள் மற்றும் பாதசாரிகள் மற்றும் எஸ்கலேட்டர்கள், லிப்ட்கள், படிக்கட்டுகள், ஸ்கைவாக்குகள் மூலம் அனைத்து தளங்களுக்கும் சிரமமில்லாத அணுகல் ஆகியவற்றிற்காக ஒரு பிரத்யேக வாகன நிறுத்துமிடங்கள் இருக்கும். புகைப்படம்: @RailMinIndiaSource link