திண்டுக்க‌ல் மாவ‌ட்ட‌ம் கொடைக்கானல் சர்வ‌தேச சுற்றுலாத‌ல‌மாகும். இங்கு, குணாகுகை, ப‌சுமைப‌ள்ள‌தாக்கு, பைன்ம‌ர‌ச்சோலை, மோய‌ர்ச‌துக்க‌ம், பிரைய‌ண்ட்பூங்கா, ரோஜாபூங்கா என‌ சுற்றுலாத‌ல‌ங்க‌ள் இருந்தாலும் பெரிதும் வித‌மாக‌ பாதுகாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ அமைந்துள்ள‌ வ‌ன‌த்துறையின‌ரின் உள்ள‌ உள்ள‌ பேரிஜ‌ம், தொப்பிதூக்கிப்பாறை, அமைதிப்ப‌ள்ள‌தாக்கு, ம‌திகெட்டான் ம‌திகெட்டான்.Source link