விருதுநகர் செய்திகள் | அருப்புக்கோட்டை அருகே உள்ள கோவிலாங்குளம் வேளாண் அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் நடைபெற்ற கண்காட்சியில் உள்ளூர் பயிர் ரகங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.Source link