மும்பை: இந்தியாவின் வங்கி அமைப்பு நிலையானதாகவும், மீள்தன்மையுடனும் தொடர்கிறது, மேலும் கடன் வழங்குபவர்கள் எந்தவொரு எதிர்பாராத மன அழுத்தத்திலிருந்தும் தங்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள போதுமான இடையகங்களை உருவாக்கியுள்ளனர், என்று ஆளுநர் கூறினார். இந்திய ரிசர்வ் வங்கி உலகளவில் இத்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள சமீபத்திய குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் வெள்ளிக்கிழமை கூறினார்.
“நாங்கள் தொடர்ந்து மன அழுத்த சோதனைகளை மேற்கொள்கிறோம். எந்தவொரு நிறுவனத்திலும் அபாயத்தை உருவாக்குவதை நாங்கள் கண்டறிந்து, மேற்பார்வையாளர்கள் மூலம் வங்கிகளின் நிர்வாகத்துடன் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறோம்.” ஆர்பிஐ கவர்னர் சக்திகாந்த தாஸ் கூறினார்.
“வெளிவரும் அபாயங்கள் மற்றும் சவால்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து முன்னிலைப்படுத்துவதே எங்கள் வேலை.”
இரண்டு நடுத்தர அளவிலான அமெரிக்க வங்கிகளின் சரிவால் தூண்டப்பட்ட உலகளாவிய வங்கி நெருக்கடியின் அச்சங்களுக்கு மத்தியில் உலகம் முழுவதும் உள்ள வங்கிப் பங்குகள் வீழ்ச்சியடைந்துள்ள நிலையில் தாஸின் கருத்துக்கள் வந்துள்ளன.
அதிகாரிகள் கடன் வழங்குபவர்களை விளிம்பில் காப்பாற்றியிருந்தாலும், கொந்தளிப்பு பரந்த உலகளாவிய நிதிய அமைப்பில் என்ன பதுங்கி இருக்கக்கூடும் என்ற கவலையைத் தூண்டியுள்ளது.
இந்த கொந்தளிப்பு வங்கித் துறை விதிமுறைகளின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது, தாஸ் கூறுகையில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்திய வங்கிகளின் மீது ரிசர்வ் வங்கியின் ஆஃப்-சைட் கண்காணிப்பு அடிக்கடி மற்றும் கடுமையாகி வருகிறது.
வங்கி முறையானது “நன்கு கண்காணிக்கப்பட்டு நன்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது” மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி கடன் வழங்குபவர்களை வலுவான இடர் மேலாண்மை நடைமுறைகளை பின்பற்றவும், அவ்வப்போது அழுத்த சோதனைகளை நடத்தவும் மற்றும் போதுமான மூலதன இடையகங்களை உருவாக்கவும் தொடர்ந்து ஊக்குவித்துள்ளது, தாஸ் கூறினார்.
வங்கிகள் வைப்புத்தொகை மற்றும் கடன் நிலையான வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய வேண்டும், அதே நேரத்தில் அவற்றின் சொத்து-பொறுப்பு சுயவிவரங்களை அவ்வப்போது மதிப்பிட வேண்டும், என்றார்.
வங்கிகள் வட்டி விகிதம் தொடர்பான அபாயங்களை சரியாக ஆராய்வதும், மேலும் பரந்த அளவில், அறிகுறிகளை மட்டும் கையாள்வதை விட பாதிப்புக்கான மூல காரணத்தை கண்டறிவதில் கவனம் செலுத்துவதும் முக்கியம் என்று தாஸ் கூறினார்.

Source link