மதுரையில் மின்வெட்டு | மதுரை மாவட்டத்தில் நாளை (சனிக்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக மின் வினியோகம் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள் பற்றிய விவரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.Source link