கடந்த 4 நாட்களாக உணவின்றி உயிருக்கு வனத்துறையினர் கும்கி யானை உதவியுடன் மயக்க ஊசி செலுத்தி யானைகள் முகாமிற்கு எடுத்து செல்வதற்காக வண்டியில் ஏற்றினர்.Source link