போடிநாயக்கனூர் கீழ சொக்கநாதர் கோவில் | போடிநாயக்கனூர் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட கோயிலை 5 தலை நாகம் ஒன்று பாதுகாத்து வருவதாக ஊர் பொதுமக்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர்.Source link