திருச்சி செய்திகள் | உறையூர் வெக்காளியம்மன் ஆலயத்தில் பூச்சொரிதல் விழாவில் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தரிசனம் செய்தனர்.Source link