பிரியங்கா சோப்ரா ஒரு ஒப்பனையாளர் தன்னிடம் ‘மாதிரி அளவு’ இல்லை என்று கூறியபோது தலைப்புச் செய்திகளில் இருந்தார். இப்போது, ​​​​அவரது ஒப்பனையாளர் லா ரோச் நடிகையின் கூற்றுக்களை மறுத்துள்ளார்…Source link