ஆப்கானிஸ்தானில் 6.6 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம், டெல்லி-என்சிஆர் முழுவதும் வலுவான நடுக்கம் உணரப்பட்டதுSource link