ராமநாதபுரம் மாவட்ட செய்திகள் | தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2023ல் மீனவர்கள் எதிர்பார்த்த நலத்திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படவில்லை என்று ராமநாதபுரம் மாவட்ட மீனவர்கள் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.Source link