சென்னை மெரினாவில் தலைநகரை உருவாக்கும் விதமாக கட்டிடங்களில் கண்கவர் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டு வருகின்றன.Source link