முக்கியமான ஆட்டக்காரர் தொடரில் இருந்து வெளியேறியதால் பஞ்சாப் அணியின் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்Source link