கோவையில் புதிய செல்ஃபி பாயிண்ட் | கோவை கிருஷ்ணாம்பதி குளத்தில் "வணக்கங்க கோயம்புத்தூர்" என்ற வாக்கியம் வடிவமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.Source link