பணவீக்கத்தைத் தளர்த்துவதற்கான அறிகுறிகள் பிட்காயினைத் தள்ளி, குறுகிய காலத்தில் அந்தந்த மேல்நிலை எதிர்ப்பு நிலைகளுக்கு மேல் ஆல்ட்காயின்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.Source link