சுங்கச்சாவடி : சுங்கச்சாவடியில் வாகனங்கள் சென்று வருவதற்கான கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டு புதிய கட்டண விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.Source link