அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சிறுமிக்குக் கொடுக்கப்பட்ட மாத்திரையில் கம்பி இருந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.Source link