விருதுநகர் செய்திகள் | மஞ்சப்பை மற்றும் பசுமை சாம்பியன் விருதுகள் – 2023 ஆம் ஆண்டிற்கு தகுதியான தனிநபர்கள்/ நிறுவனங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.Source link