கோவை செய்திகள் | மாரடைப்பு ஏற்பட்டவர்களை பத்திரமாக மீட்டு முதலுதவி சிகிச்சை அளிப்பது எப்படி என்பது குறித்த பயிற்சிப் பட்டறையை கோவை பத்திரிகையாளர் மன்றம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.Source link