குறிப்பாக வ’த்த’ல’க்குண்டு, பழ’னி பிரதான’ மலைச் சாலைக’ளில் சுற்றுலாப் ப’ய’ணிக’ளின் தொட’ர் வ’ருகையால் வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி நுழைவு வாயில் பகுதி மற்றும் புலிச்சோலை, செண்ப’க’னூர் உள்ளிட்ட ப’ல்வேறு இட’ங்க’ளில் போக்கு’ர’த்து நெரிசது ஏற்பு.Source link