திண்டுக்கல் செய்திகள் | திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் வீட்டை விட்டு வெளியேறவே பொதுமக்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.Source link