“நான் படித்தேன், எனக்கு அன்பளிப்பாக வந்தது, என் தந்தையார் எனக்காக விட்டுச் சென்ற சுமார் 6,000 புத்தகங்களை தினமும் எடுத்துப் படிப்பது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை.

ஆர்வமாக புத்தகங்கள் வாங்கிய மக்கள்

ஆர்வமாக புத்தகங்கள் வாங்கிய மக்கள்

இறைவன் ஒரு தனி மனிதனிடம் அதிகமான செல்வத்தைத் தருகிறான் என்று சொன்னால், அது பொருட்செல்வமாக இருக்கலாம், அறிவு செல்வமாக இருக்கலாம், அதைப் பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்ளவேண்டும் என்று பகவத் கீதை, குர்ஆன் மற்றும் பைபிளில் நான் படித்திருக்கிறேன். அந்தப் பண்பைப் பழகிக்கொண்டும் இருக்கிறேன்.Source link