கோவை செய்திகள் | கோவை மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனை, ஐஎஸ்ஐ மருத்துவமனை, ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளிட்ட மொத்தம் 183 மருத்துவமனைகளில் தடுப்பு குறித்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.Source link