வருண் தவானின் மருமகள் அஞ்சினி தவான் தனது புத்திசாலித்தனமான விடுமுறைப் படங்களுடன் இணையத்தை நிரப்பி அனைவரையும் மூச்சு திணற வைத்துள்ளார்.Source link