சாலை ஆக்கிரமிப்புகள் தொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சி உயர் நீதிமன்றம் காட்டமாக விமர்சனம் செய்துள்ளது.Source link