ஊட்டி செய்திகள் : உதகையில் சுமார் 30க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு டோல் இசை கருவிகளை இசைக்க பயிற்சி அளித்து வருகிறார் சேவியர்.Source link