மேகா ஆகாஷுக்காகவாவது போட்டியை ஜெயித்திருக்கலாமே என சிஎஸ்கே போட்டியில் மேகா ஆகாஷ் அதிர்ச்சியடைந்த படத்தை பகிர்ந்து பல ரசிகர்களும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.Source link