விழுப்புரம் செய்திகள் | விழுப்புரத்தில் உள்ள பழமையான கோவில்களில் உள்ள கல்வெட்டுகளை எப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றி வரலாற்றுத் துறை மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.Source link