விருதுநகர் பட்டம்புதூர் அரசுப் பள்ளி : விருதுநகர் அருகே உள்ள பட்டம் புதூர் கிராமத்தில் நவீன முறையில் வரும் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் தனியார் பள்ளிகளுக்கே சவால் விடும் அளவிற்கு சிறப்பாக விளங்குகிறது.Source link