பெண்களுக்கான தபால் அலுவலக திட்டம் | பெண்கள் அல்லது சிறுமிகள் 2025 மார்ச் 31ஆம் தேதி வரை சேமிப்பு கணக்கு தொடங்கலாம். இதற்கு அதிகபட்சமாக 7.5% வட்டி வழங்கப்படுகிறது.Source link