ரஷ்யாவின் வாக்னர் கூலிப்படையினர் பாக்முட்டின் தெற்கு மற்றும் வடக்கு புறநகர்ப் பகுதிகளில் மேலும் இரண்டு பகுதிகளைக் கைப்பற்றியுள்ளனர். மேலும் பார்க்கவும்.Source link