பரந்தூர் விமான நிலைய போராட்டம் | வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என கூறி, 13 கிராம மக்களும் தொடர்ந்து பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.Source link