‘ஆதிபுருஷ்’ தயாரிப்பாளர்கள் சைஃப் அலி கானின் தாடியை அகற்றுவது முதல் கதாபாத்திரத்தின் முழு தோற்றத்தையும் மாற்றும் சோனிக் ஹெட்ஜ்ஹாக் வரை, ரசிகர்களின் பின்னடைவுக்குப் பிறகு திரைப்படங்கள் பெரிய மாற்றங்களைச் சந்தித்த நேரங்கள்.Source link