மதுரை வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் இறங்கும் வைகை ஆற்றை சுத்தம் செய்து தூர்வார வேண்டுமென்று மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.Source link