உயிர் எரிவாயு ஆலை | சாதாரண சமையல் எரிவாயுக்கு மாற்றாக உணவுக்கழிவுகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் பயோ கேஸ் அடுப்புகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் எரிவாயுக்கான செலவை குறைக்க முடியும்Source link