கடல் நீர் திடீரென குறைகிறது : 2004 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமியின்போது கடல் உள்வாங்கி, கடல் நீர் வெள்ளம் போன்று வந்து மக்களை இழுத்துச் சென்றது.Source link