கோவை செய்தி | பூங்காவை சுத்துமாறு பலமுறை கூறியும் கோவை மாநகராட்சி பணியாளர்கள் யாரும் தூய்மைப்பணி செய்யாத நிலையில் பெண் கவுன்சிலர் ஒருவர் தானே தூய்மைப் பணியை மேற்கொண்டார்.Source link