முதுமலை வனம் | நீலகிரியில் உள்ள முதன்மை சுற்றுலா தளங்களில் ஒன்றான முதுமலை சமீப காலத்தில் உலகளாவிய புகழ் பெற்றதாக திகழ்கிறது.Source link