நாமக்கல் செய்தி | நாமக்கல் கால்நடைமருத்துவக்கல்லூரி, மருந்தியல் மற்றும் நச்சியல் துறை சார்பில், இறுதியாண்டு படிக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் மருந்து உற்பத்தியாளர்கள் சந்திப்பு விழா நடைபெற்றது.Source link