கோவை ஒயிலாட்டம் | கோவையில் 6 வயது முதல் 60 வயது வரை உள்ள பொதுமக்கள் இணைந்து ஒயிலாட்டம் ஆடிய நிகழ்வு அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.Source link